Oversteken op Prinsenlaan valt best mee, vinden experts

20 April 2024, 18:23 uur
Politiek
mainImage

De Prinsenlaan mag dan een belangrijke verkeersweg zijn voor de wijken Het Lage Land en Prinsenland en het Kralingse Bos en ook drukker zijn dan de aanliggende wegen, maar het is niet zo dat de weg zó druk is dat oversteken te onveilig is of te lang duurt. Dat vinden de verkeersambtenaren van de gemeente Rotterdam als reactie op het verzoek van de wijkraad om eens goed na te denken of het oversteken van voetgangers op deze weg nog wel te verantwoorden is.

Op basis van een uitdraai van de verkeerslichten op het kruispunt Prinsenlaan-Boszoom reden er in februari 2024 circa 14.000 motorvoertuigen per werkdagetmaal van en naar de Prinsenlaan. Hier kan een invloed van het viaduct aan de Hoofdweg in zitten. In het verkeersmodel wordt met betrekking tot 2020 uitgegaan van circa 12.000 motorvoertuigen per etmaal (zonder invloed van de Hoofdweg). De 3 oversteken naar het Prinsenpark hebben een middeneiland. De oversteek kan dus in 2 keer worden gedaan, vinden de adviseurs.

‘’Het aantal voertuigen is dan grofweg de helft van die 12.000 – 14.000 motorvoertuigen per werkdag. Bij deze aantallen hoeven voetgangers niet onacceptabel lang te wachten.’’

Het gaat om de volgende drie oversteken:
• Rotonde Jacob Van Campenweg zebrapad.
• Klaas Timmerstraat.
• Koningslaan.

Bij de rotonde Jacob van Campenweg hebben voetgangers op het zebrapad voorrang. Zij hoeven dan niet of nauwelijks te wachten. Bij de andere twee oversteken is een zebrapad mogelijk schijnveilig. Dit omdat auto’s soms toch wat te hard kunnen rijden. Zij zien dan voetgangers te laat die willen oversteken. Hier kan de wijkraad, die met klagende bewoners te maken heeft, mogelijk hulp bieden.

De meest voorkomende aanmerkingen zijn: er wordt te hard gereden, ook `s nachts en er is verder een slechte bereikbaarheid van het Prinsenpark: te weinig beveiligde oversteekpunten.