In-Soo Radstake wil wethouder worden

25 June 2018, 09:24 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Rotterdammer In-Soo Radstake heeft zich als partijloze burger officieel kandidaat gesteld voor de functie van wethouder Kunst & Cultuur voor het nieuwe college in Rotterdam. Hij heeft hiertoe besloten omdat er bij geen van de politieke partijen er nog ruimte was om te praten over een eventueel wethouderschap. Het is, volgens de Griffie van Rotterdam, een unicum en sinds de invoering van het dualisme nooit vertoond in Rotterdam.

Volgens de Gemeentewet bepaalt de gemeenteraad wie er wethouder wordt. In de regel is het zo dat politieke partijen kandidaten voordragen en dat raadsleden vervolgens stemmen op de voorgestelde kandidaat. Maar omdat er geen enkele partij was waar Radstake terecht kon heeft hij besloten om zich op persoonlijke titel kandidaat te stellen.

Radstake: “Kunst en Cultuur is niet links, niet rechts en zeker niet partijgebonden! Politieke partijen sluiten veel professionele ervaring uit doordat wethouders vrijwel altijd partijlid moeten zijn. Op een werkende bevolking van 8,7 miljoen mensen zijn er slechts 317.325 mensen lid van een politieke partij. 95% Van de beroepsbevolking wordt dus bij voorbaat uitgesloten. Waarom is er geen ruimte in het college voor bewezen vak professionals met verstand van zaken en kennis over de portefeuille die ze beheren, in dit geval kunst en cultuur? Nu bekend is dat maar liefst tien wethouders het nieuwe college gaan vormen vind ik dat er plaats moet zijn voor een Wethouder Kunst & Cultuur, zoals het college in Amsterdam heeft gedaan. Kunst en Cultuur is bij uitstek een middel om groepen in de samenleving aan elkaar te binden, je te laten verrassen en te inspireren.”

Radstake is filmproducent en regisseur en werkte onder meer aan films als Het Geheim van de Hema, Hollandse Nieuwe, Het Bombardement, Carmen van het Noorden, Made in Korea en Parradox. Daarnaast produceerde hij de theatervoorstelling De Meisjes van de Kapsalon.