'Privacy-autisme' Rotterdamse D66 boert weer op

29 January 2024, 18:25 uur
Politiek
mainImage

Rotterdam verzamelt persoonsgegevens, legt inwoners vast op camera en monitort personen waar bijvoorbeeld bijstandsfraude van wordt vermoed. Dit alles maakt inbreuk op de privacy in het belang van de gemeentelijke dienstverlening, veiligheid of orde, schrijft de fractie van D66 aan burgemeester Aboutaleb op een manier van: foei.

De brief is niet alleen ondertekend door raadslid Elbay, maar ook nog door twee collegaeraadsleden om het nee-schudden kracht bij te zetten. En dat allemaal op Data Privacy Day, ook bekend als de Europese Dag van de Privacy.

Er is al langer een verschil van mening in Rotterdam over de manier waarop politieke partijen omgaan met privacy. Toen in het recente verleden (2018-2022) een Rotterdamse straat een veiligheidscamera nodig had bepleitte het toenmalige VVD-raadslid Karremans dat verzoek met vuur en vlam op het moment dat naast hem – in de raadzaal – D66 gelijktijdig aan de rem trok. Vooral ex-raadslid Nadia Arsieni. In VVD-kringen sprak men destijds over ‘’het D66-autisme.’’

Het is sinds het vertrek van Arsieni allemaal nog niet veranderd. Sterker nog: er ligt nu na twee jaar samenwerking binnen de coalitie toch een ijzeren vragenlijst bij burgemeester Aboutaleb en daarin zijn alle frustraties van het Rotterdamse D66 over het onderwerp ‘privacy’ samengeperst.

Zoals (ingekort):  

1. Hoe definieert het college het begrip ‘privacy’?

2. Is het college bekend met de verschillende aspecten van privacy (persoonlijk, gedrag, communicatie, data en beeld, gedachten en gevoel, locatie en ruimte en vereniging)?

3. Hoe wordt er binnen de verschillende portefeuilles van het college aandacht geschonken aan privacy en het belang van databescherming?

4. Wat zijn de taken van de privacy officer(s) van de gemeente?

5. In hoeverre heeft het college het onderwerp privacy bij een coördinerend wethouder belegd?

6. Onze fractie bereiken berichten dat de politie wel eens foto’s maakt van identiteitsbewijzen of personen, die vervolgens vermoedelijk intern worden gedeeld. Wat gebeurt er met deze foto’s? Welke rol speelt toestemming van de eigenaar van de identificatie of de persoon in kwestie een rol?

7. In hoeverre krijgen politieagenten en boa’s trainingen over privacywaarborging?

Enzovoort, enzovoort.