Provincies achter het klimaatakkoord

22 November 2019, 19:23 uur
Politiek
mainImage
ANP

De twaalf Nederlandse provincies scharen zich samen achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat zij zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat melden de provincies op de site van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De gezamenlijke provincies zijn het er over eens dat het sterk terugdringen van de uitstoot van broeikasgas ontzettend belangrijk is voor de kwaliteit, de stabiliteit en de veiligheid van de leefomgeving. Bij het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord is goede samenwerking tussen alle overheden cruciaal, stellen de provincies.

Ook is draagvlak voor de maatregelen enorm belangrijk. De provincies willen met inwoners, bedrijven en organisaties bepalen hoe en waar bijvoorbeeld hernieuwbare energie wordt opgewekt, en hoe de landbouw is te verduurzamen. De provincies zullen erop letten dat de maatregelen voor de samenleving uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar blijven, beloven ze.


Door: anp