Dagblad010 | PvdA heroverweegt besluit rondom Tweebosbuurt

PvdA heroverweegt besluit rondom Tweebosbuurt

mainImage

De PvdA in Rotterdam wil de omstreden sloopplannen voor de Rotterdamse Tweebosbuurt gaan herzien. Een rechterlijke uitspraak die de bewoners in het gelijk stelt, ligt daaraan ten grondslag. De coalitiepartij wil een hoger beroep van corporatie Vestia voorkomen en samen met de bewoners werken aan een nieuw voorstel.  

“Dan (met een hoger beroep, red.) vergroten we de tegenstelling met de bewoners, terwijl juist de betrokkenheid en het draagvlak versterkt moeten worden.“, zegt fractievoorzitter Co Engberts. “Daarnaast leidt het tot jarenlange leegstand, onzekerheid en onleefbaarheid. Dit kan alleen voorkomen worden door om de tafel te gaan en te werken aan oplossingen. Binnen twee maanden moet hier helderheid zijn”

De rechter bepaalde vrijdag dat Vestia zeventien huurders niet mag wegsturen uit hun woning in de Tweebosbuurt. De rechter vond dat de corporatie haar motieven niet goed had onderbouwd. Die uitspraak was opvallend, in september had de kantonrechter in identieke zaken van elf huurders Vestia juist wél in het gelijk gesteld. Deze rechter was het eerder nog eens met Vestia dat het vertrek van de huurders nodig was, omdat de herbouw paste in de plannen van de overheid om sociale en stedenbouwkundige verbeteringen in deze wijk te realiseren. Maar een andere kantonrechter oordeelde vrijdag dat Vestia haar motieven niet goed had onderbouwd. Ook was niet aangetoond dat dit deel van de buurt eveneens moet wijken. Verder was de rechter gevoelig voor de zorgen van betrokkenen dat ze in de knel komen, omdat er 347 van hun type woningen met de laagste huren zouden verdwijnen.

De PvdA Rotterdam ''eist'' dat Vestia eerst samen met de bewoners en andere betrokkenen om de tafel gaat, onder begeleiding van een stevige – onafhankelijke – bemiddelaar.

“Dit moet wel een zwaargewicht zijn, met mandaat om met betere oplossingen voor de buurt te komen. Ook moet het iemand zijn waar met name de bewoners het volste vertrouwen in hebben. Wat de PvdA betreft moet dit leiden tot betere afspraken ”, aldus Engberts. “Zeker nu de laatste rechter gehakt heeft gemaakt van de ingezette bewonersparticipatie door Vestia, verdienen de bewoners niks minder dan dat.”

Hoe deze ommekeer van de PvdA bij coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CU/SGP en het CDA valt is nog onduidelijk. 

Foto: PvdA