mainImage

PvdA: 'Te veel Rotterdamse studenten lopen studiebeurs mis'

Engberts (PvdA)
14 mei 2022, 21:53 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De fractie van de Partij van de Arbeid in Rotterdam zou graag zien dat onderwijswethouder Kasmi zo snel mogelijk in kaart brengt welke Mbo studenten, die in aanmerking kunnen komen voor een aanvullend studiebeurs, die mogelijk door onwetendheid aan hun neus voorbij hebben laten gaan.

In dat verband heeft de organisatie DUO al laten weten dat zij in het verleden al heeft ingezet op betere voorlichting, waardoor het aantal aanvragen zou zijn gestegen.

‘’Te weinig kennis van de aanvullende beurs en ook het gedachtegoed hier geen recht op te hebben zijn de oorzaken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt’’, laat raadsluid Co Engberts weten. ‘’Zo komt het voor dat ouders van de gerechtigden alsnog zelf geld neertellen voor hun studerende kroost terwijl zij het financieel al niet breed hebben. Studenten kunnen ook meer geld gaan lenen dan nodig is, of zelfs helemaal niet aan een opleiding beginnen omdat de opleidingskosten een dermate afschrikkende werking hebben. Oftewel: financieel kwetsbare groepen worden nog kwetsbaarder, terwijl dit niet nodig hoeft te zijn.’’

Alsnog doet 25 procent van de rechthebbenden geen aanvraag. ‘’Er zijn’’, zegt Engberts, ‘’mogelijke verklaringen gepubliceerd, maar deze zijn nog niet onderzocht door het Centraal Planbureau.’’

Onder het creëren van bekendheid en verbeteren van de toegankelijkheid verstaat de PvdA een voorlichtingscampagne over die aanvullende beurs waarbij informatie over een checklist voor de aanvullende beurs centraal moet staan. ‘Daarnaast zijn wij voorstander van inloopuren zodat studenten hulp kunnen ontvangen met het aanvragen van de aanvullende beurs’’, aldus Engberts, die verder vindt dat wethouder Kasmi al eerder zelf een actieve rol had moeten nemen.

 

 


Foto: Gemeente Rotterdam