Dagblad010 | PvdA: welzijnswerk terug naar gemeente

PvdA: welzijnswerk terug naar gemeente

mainImage

De PvdA Rotterdam wil dat de gemeente de welzijnsopdracht niet gaat aanbesteden maar gaat inbesteden. Dat wil zeggen dat de gemeente de welzijnstaken zelf gaat uitvoeren. In 2021 lopen de contracten met welzijnsorganisaties af en wordt er weer bepaald welke partijen de opdrachten gaan uitvoeren.

Raadslid Balwantsingh van de PvdA zegt: “Op die manier kan de gemeente bijsturen als dat nodig is. We hebben de afgelopen tijd meerdere dossiers gehad waarbij gemeentelijke regie nodig was . Die regie hadden we nu niet, doordat de taken aanbesteed waren.'' Volgens hem zijn stabiliteit en continuïteit van cruciaal belang in het welzijnswerk.

“Het gaat hier om de ondersteuning van kwetsbare groepen. Zij hebben stabiliteit nodig en zijn niet gebaad de onzekerheid die aanbesteding creëert. In een aanbesteding is er maar beperkt de tijd om te investeren, want partijen lopen het risico dat alles verloren gaat als ze de volgende aanbesteding verliezen. Dit moet anders. Als we zelf de regie voeren dan kunnen we echt bouwen voor de toekomst.”

Gisteren tijdens het debat over de jaarrekening heeft wethouder de Lange toegezegd inbesteding serieus te gaan onderzoeken en zal dan ook als optie worden meegenomen voor de periode na 2021.