Raadslid Verweij (VVD) wil actie tegen scheefwonen in Rotterdam

22 June 2022, 13:49 uur
Politiek
mainImage
Inzet: Erik Verweij

In Rotterdam wordt ongeveer 10% van de sociale huurwoningen bezet door huishoudens die te veel verdienen om daar nog recht op te hebben. Uit onderzoek van koepelvereniging Aedes onder 169 aangesloten corporaties blijkt echter dat zes op de tien Nederlandse woningcorporaties dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen en scheefwoners dus een lagere huur betalen. Het Rotterdamse VVD-raadslid Erik Verweij wil van de nieuwe bouwwethouder Zeegers weten of scheefwonen onwenselijk en onrechtvaardig is?

‘’Voor mensen met een relatief laag inkomen hebben woningcorporaties grote voorraden sociale huurwoningen. Die zijn voor het grootste deel bedoeld voor eenpersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot maximaal € 40.765 of voor meerpersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot € 45.014. Sommige mensen betrekken een sociale huurwoning en gaan daarna steeds meer verdienen. Maar als ze méér gaan verdienen dan de inkomensgrens en toch in de sociale huurwoning blijven wonen, is er sprake van goedkoop scheefwonen’’, aldus Verweij. ‘’Want mensen die scheefwonen zouden niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als zij zich daar vandaag voor zouden inschrijven. Toch houden zij een sociale huurwoning bezet, terwijl de wachtlijsten voor de woningen lang zijn en lang blijven.’’

Verweij wil weten of er in Rotterdam woningcorporaties zijn die géén gebruik maken van de mogelijkheid om de huurprijs te verhogen op basis van het inkomen? En als ze er zijn, wie? En welke acties de nieuwe bouwwethouder gaat ondernemen om te bevorderen dat alle woningcorporaties van deze mogelijkheid gebruik maken.