'Recht op stad' vraagt wethouder opschorting sloop

13 September 2021, 22:40 uur
Politiek
mainImage
LMOFOTO
Wielewaal

Recht op de stad - een initiatief van bewonersgroepen uit verschillende buurten in Rotterdam en andere betrokken Rotterdammers – heeft wethouder Kurvers nogmaals opgeroepen om de lopende herstructureringsprojecten in de Tweebosbuurt, Wielewaal, Patrimonium’s hof, Gerdesiamidden en Pompenburg op te schorten, de lopende rechtszaken af te wachten en eerst in gesprek te gaan met bewoners.

Doel van hun brief is de schending van het recht op huisvesting te erkennen en in samenspraak met bewoners zoveel mogelijk te repareren. Daarnaast wil men dat de Woonvisie en de woonpijler van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid per direct wordt herzien en in lijn gebracht wordt met het recht op huisvesting. ‘’ Beschikbaarheid, betaalbaarheid, woonzekerheid en zeggenschap moeten worden gegarandeerd’’, schrijft men.

‘’Woonbeleid dat tot doel heeft om het aantal betaalbare woningen te verminderen, zoals de Rotterdamse Woonvisie voor 2030 beoogt, is niet verenigbaar met de verplichting van de overheid om zich in te spannen om het recht op huisvesting te realiseren en te verbeteren.’’

Dit concluderen twee mensenrechtenadvocaten van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in een brief die zij deze week stuurden aan het gerechtshof in Den Haag. Het gerechtshof buigt zich in oktober over het hoger beroep in de rechtszaken over de Tweebosbuurt.