Recht van Uitdaging voor bewoners Oude- en Nieuwe Kamp?

11 December 2020, 23:25 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Archief / Ary Groenevelt
Recreatiepark Hoek van Holland

door Jan D. Swart

In Rotterdam bestaat het instrument ‘Right to Challenge’ (‘Recht van Uitdaging’) waarmee bewoners de uitvoering van publieke taken op zich mogen nemen als zij een idee naar een plan kneden dat door het stadsbestuur niet kan worden geëvenaard. Een soort prijs voor briljance.

Typisch raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren om die bestaande mogelijkheid op te sporen en aan te grijpen en een brief te schrijven aan wethouder Kurver met de vraag of dit instrument kan worden toegepast op de bewoners van het Oude- en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland.

En natuurlijk hoopt hij dat burgemeester Aboutaleb woord voor woord meeleest en zich nog eens extra in dat recht van uitdaging verdiept. Te meer omdat de burgemeester in moeilijke kwesties altijd de wet pakt en daaruit citeert. 

In elk geval denkt de altijd alerte fractie van de Partij voor de Dieren te weten dat dit instrument op het lijf geschreven is van de bewoners van het met verkoop bedreigde recreatiepark uit de dertiger jaren:

• Bewoners zijn geworteld in de buurt/wijk van het gebied;
• Bewoners ‘challengen’ een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak;
• Alle publieke taken komen in aanmerking, met uitzondering van taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten;
• Op basis van kennis en ervaring van bewoners is aannemelijk dat de prestatie kan worden geleverd;
• Het initiatief wordt gedragen door de wijk of buurt;
• Het initiatief schaadt geen andere bewoners;
• De bewoners beschikken over een rechtsvorm;
• De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten.

Het (ant)woord is aan het stadsbestuur.