Reitema blijft jagen op boefjes in de schuldenindustrie

27 May 2023, 00:04 uur
Politiek
mainImage
PvdA
Wethouder Yigit en raadslid Reitema

Er zijn bedrijven in de schuldenindustrie die misbruik maken van de kwetsbare positie van mensen met schulden. Daar heeft de Rotterdamse fractie van de PvdA herhaaldelijk op gewezen en hun raadslid Sarah Reitema is ook onvermoeibaar op jacht naar bewindvoerders die van de malafide verdienmodellen big business maken. Dat blijft ze doen, ook nu wethouder Yigit haar heeft moeten teleurstellen met de constatering dat haar verdachte bewindvoerder OBIN volgens de rechter in het grotere geheel wel aan de kwaliteitseisen voldoet. Alleen in een individueel geval was het mis gegaan. 

Niet meteen beet hebben wil niet zeggen dat de kou uit de lucht is in de schuldenbranche, want het blijft een mistige wereld. De PvdA vindt het toezicht onder de maat. Tricky, want er is sprake van een grote financiële stroom in de schuldenketen. Jaarlijks gaat ruim €13 miljoen vanuit de gemeente Rotterdam naar bewindvoerders. Dit is 68% van de bijzondere bijstand.

‘’Ondanks alle discussie is het tot op heden niet transparant of centraal geregistreerd welke bewindvoerders bekend staan als malafide. Het lijkt wel of de gemeente geen kritiek durft en wil uiten op de schuldenindustrie en zich maar blijft verschuilen achter "goede" lijsten van bewindvoerderskantoren’’, liet Reitema eerder dit jaar aan armoewethouder Yigit weten. De PvdA pleit in dit verband voor een Rotterdams waarschuwingsmechanisme voor de tekortschietende kantoren.

Daarna – eind januari van dit jaar – viel de naam van de landelijke bewindvoerder OBIN als slecht voorbeeld. Een convenantpartner van de gemeente Rotterdam nota bene, veroordeeld door de rechter. Maar het betrof een individuele zaak. In groter verband blijkt OBIN geen blaam te treffen. De check kwam Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Niettemin heeft de actie van Reitema de noodzaak van toezicht weer eens op scherp gezet.  

‘’Ook wij vinden dat de financiële zorg voor kwetsbare mensen, meer specifiek de onder bewind gestelden goed en foutloos moet worden uitgevoerd. Daarom voeren wij zelf extra gesprekken – zelfs op maandelijkse basis - met OBIN in het kader van het convenant en de voortgang van hun dossiers. Juist omdat wij willen dat Rotterdammers zo goed mogelijk worden geholpen’’, zegt wethouder Yigit nu.

Tot slot controleert het Team Regie Bewindvoering van de gemeente alle dossiers waar bewind is ingesteld en waar de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind heeft verstrekt. Yigit: ‘’Hierdoor kan de gemeente direct bij opvallende zaken of onregelmatigheden het gesprek met de bewindvoerder voeren. Als wij hier omissies constateren zullen wij dit signaleren bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM’’.