mainImage

Rekenkamer: ouderenbeleid Rotterdam niet realistisch

Zorgwethouder De Langen (links)
17 september 2021, 12:35 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Het is niet te verwachten dat het huidige stadsbestuur van Rotterdam zijn grote ambities in het programma ‘Rotterdam Ouder en Wijzer’’ - waaronder het collegetarget om het percentage eenzame ouderen te verminderen van 53% naar 50% - zal realiseren. Van de 81 maatregelen in het programma is er slechts één waarvan te verwachten is dat deze substantieel zal bijdragen aan de ambities. Dat is de snoeiharde conclusie van de Rekenkamer, die dus niet ziet gebeuren dat ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden en dat zij er passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen.  

De belangrijkste oorzaken vertonen grote overeenkomsten met hardnekkige beleidsproblemen in Rotterdam die de rekenkamer al eerder vaststelde in de meta-analyse ‘Publieke Waarde in de Knel’ uit 2019. Daar heeft de zorgwethouder geen lering uitgetrokken is de conclusie van de Rekenkamer. 

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de bevindingen van de Rekenkamer. 

Meerdere maatregelen in het ambitieprogramma bevatten onrealistische verwachtingen, onder meer doordat ze aanbodgericht zijn en de gemeente vooraf te weinig kennis heeft opgedaan over de behoeften van ouderen.

In het uitvoeringsprogramma wordt onvoldoende rekening gehouden met de leefwereld van burgers, onder meer doordat ze te veel zijn opgezet vanuit ‘systeemdenken’. Het stadsbestuur – zegt de Rekenkamer - voert in meerdere maatregelen onvoldoende regie over de samenwerking met andere organisaties die bij het beleid betrokken zijn.

 


Foto: Sven de Langen in het Huis van de Wijk in Ommoord