Rolstoelgeschikte woning in Rotterdam: speld in hooiberg

2 March 2023, 06:55 uur
Politiek
mainImage

Jonge Rotterdammers die rolstoel gebonden zijn kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Grote Rolstoelgeschikte Woningen Rotterdam, waarin de Matchmakers een grote rol spelen.

Bouwwethouder Zeegers heeft het bestaan van de regeling weer afgestofd omdat er in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport was gevraagd hoe in het kader van wonen met deze problematiek (aanpassingen voor woningen voor mensen met beperkingen) omgegaan kon worden. Er is dus al een regeling. Wel weer één met een papierenaanloop. Er moet urgentie worden bewezen. ‘’En hoe lang gaat dat allemaal weer duren . . . ’’, zei Ellen Verkoelen van 50plus in de wandelgangen omdat ze die bureaucratische trajecten kent: ‘’Vreselijk dat lokettisme.’’

Wanneer een Rotterdammer in een woning woont die niet (volledig) rolstoelgeschikt is, bestaat er allereerst de mogelijkheid dat de woning vanuit de Wmo wordt aangepast. Wanneer de huidige woning niet passend is kan is er een urgentie aangevraagd worden op basis van sociaal-medische gronden. Met deze urgentie kan met voorrang gezocht worden naar een geschikte woning in Rotterdam.

‘’We zien wel dat het aanbod van deze woningen klein is in Rotterdam. Daarom wordt er vaak wanneer een rolstoelgeschikte en/of aangepaste woning vrij komt in samenspraak tussen corporaties en de gemeente gekeken naar een zo goed mogelijke match van deze schaarse woning’’, aldus bouwwethouder Zeegers, onder wiens voorganger Bas Kurvers de Matchmakers naar voren zijn geschoven om hierin de bemiddelende rol te spelen.

Op die manier wordt bij het vrijkomen van een woning inzichtelijk of deze gematcht kan worden aan een woningzoekende. Alle woningcorporaties doen hieraan mee. Zij labelen rolstoeltoe- en doorgankelijke woningen zodat deze bij mutatie gematcht kunnen worden.

Sommige corporaties zetten ook krachtiger in op de schaarste met een regeling waar bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een bijlage opgenomen is waarin wordt aangegeven dat de corporatie zich inzet om het gezin te herhuisvesten als de rolstoelafhankelijke persoon om wat voor reden dan ook de woning verlaat. De woning komt dan vrij om opnieuw verhuurd te kunnen worden aan de doelgroep.