Rotteram handhaaft chatfunctie naar Veilig Thuis

13 May 2022, 15:50 uur
Politiek
mainImage

In het kader van de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld heeft de Rotterdamse wethouder Bokhove besloten om de bestaande chatfunctie met Veilig Thuis in leven te houden. Ze nam het besluit op grond van een landelijk onderzoek bij Veilig Thuis-organisaties en centrumgemeenten naar de toegevoegde waarde van deze chatfunctie. Hieruit bleek groot draagvlak voor de continuering  omdat het een laagdrempelige en veilige manier van contact met Veilig Thuis is.

Het bestaan van de chatfunctie is tijdens de coronacampagne in Rotterdam meegenomen op de landingspagina’s. Bij aanpassing van die pagina’s blijft de chatfunctie benoemd. Ook op de diverse social mediakanalen van de gemeente Rotterdam is de chatfunctie opgenomen, bijvoorbeeld tijdens de Week tegen Kindermishandeling en tijdens Orange the world. Tevens zal bij toekomstige campagnes rondom huiselijk geweld en kindermishandeling informatie over de chatfunctie van Veilig Thuis gegeven worden.