Dagblad010 | Rotterdam betaalt SP’ers direct

Rotterdam betaalt SP’ers direct

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Rotterdam stort de vergoeding voor raadsleden van de SP niet langer naar de kas van de partij. Maar maakt deze direct over naar de bankrekening van de gekozen raadsleden.
Lange tijd bestond er een ook door de gemeente Rotterdam geaccepteerde landelijke afdrachtregeling voor vergoedingen van SP’ers in gemeenteraden. De regeling kwam erop neer dat deze vergoedingen werden overgemaakt naar de partij. En de partij sluisde vervolgens een deel van dat geld door naar de gekozen partijgenoten. In de grote gemeenten ontvingen de raadsleden de helft van hun vergoeding. In de kleinere gemeenten kregen de lokale SP-politici slechts 25 procent van hun ‘loon’.
De Rotterdamse SP’ers moeten nu dus zelf een deel van hun vergoeding terugstorten naar de partijkas. Overigens geldt hierbij wel het principe dat men, door het aanvaarden van een raadslidmaatschap, er niet in inkomsten op achteruit mag gaan, hetgeen vaak het geval is.
De vergoeding voor raadsleden in steden met meer dan 375.000 inwoners bedraagt 2350 euro.


Foto: Digitaal Dagblad