Dagblad010 | Rotterdam blijft evenementensector helpen
mainImage

Rotterdam blijft evenementensector helpen

Links: raadslid Walgenbach (boven) en wethouder Kasmi (onder)
29 juni 2021, 23:33 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld

Om de continuïteit van de evenementensector in Rotterdam te waarborgen laat wethouder Kasmi de structurele financiële ondersteuning vanuit de gemeente en Rotterdam Festivals voorlopig doorlopen.

Aanvullend heeft Rotterdam Festivals een innovatiebudget beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de organisatoren om bestaande evenementen coronaproof te kunnen realiseren.

De gemeente Rotterdam wil culturele organisaties zo veel mogelijk behouden. Daarom wordt de noodsteun Cultuur verder uitgebreid naar amateurverenigingen en privaat gefinancierde culturele organisaties. Wethouder Kasmi antwoordt hiermee op een pleidooi van raadslid Walgenbach (D66) naar vertier en vermaak in het post-coronatijdperk.

Ook zijn zowel kleinschalige als grootschalige evenementen verplaatst naar een latere datum in het jaar en krijgen alle B/C-evenementen op het B/C overzicht 2021 die als gevolg van Covid-19 maatregelen geen doorgang kunnen vinden een gegarandeerde plek op het B/C-evenementenoverzicht 2022. Wel op voorwaarde van een actualisatie van de eerder ingediende plannen.

In voorbereiding op het aankomende seizoen wordt een mediacampagne voorbereid ter stimulering van de bezoekers en ter ondersteuning van de festivals die weer gaan plaatsvinden en onderzoekt Rotterdam Festivals hoe het culturele seizoen extra feestelijk kan worden geopend.