mainImage

Rotterdam heeft geen geld voor mantelzorgers

26 juni 2022, 06:45 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Rotterdam heeft geen geld voor mantelzorgers. De poging van het lokale 50Plus om te zorgen voor een goed ondersteuningspakket werd door de gemeenteraad geskipt. De coalitiepartijen voerden bij stemming uit wat de rekenmeesters van het nieuwe stadsbestuur hadden besloten toen zij de motie van raadslid Verkoelen lazen: ze waren tegen. Dat is in Rotterdam de meerderheid.

‘’Het stadsbestuur doet een beroep op het eigen sociaal netwerk van familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers voordat professionele hulp wordt ingeschakeld. Dat komt omdat de zorgvraag meer en meer toeneemt en daarmee de kosten van de zorg, maar’’, aldus Verkoelen, ‘’de financiële middelen in Rotterdam zijn niet toereikend om alle zorg die nodig is ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Helaas, want uit het onderzoek van onder andere het SCP blijkt dat het aantal potentiële mantelzorgers de komende jaren sterk zal afnemen, van 15 nu naar 10 in 2030. Tel uit je winst.’’

Omdat mantelzorgers vaak financieel flink inleveren vroeg 50Plus Rotterdam een degelijk ondersteuningspakket voor mantelzorgers zodat zij er financieel niet aan onderdoor gaan. Maar die vlieger ging niet op. Reden? Geen geld.