Rotterdam hoort bij de digitale achterhoede

7 November 2023, 16:45 uur
Politiek
mainImage
Inzet: wethouder Achbar

Volgens cijfers van het CBS heeft meer dan 20 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar geen digitale basisvaardigheden. Omdat Rotterdam relatief veel mensen heeft met weinig inkomen en problemen met taal, is het aannemelijk dat ook een aanzienlijk percentage Rotterdammers moeite heeft om digitaal mee te komen. Om die reden presenteert Rotterdam het programmaplan Digitale inclusie.

“Om alle Rotterdammers gelijke kansen te bieden, is toegang tot digitale middelen en digitale vaardigheden belangrijk. Ook het positief inzetten van algoritmen in maatschappelijke vraagstukken en het voorkomen van verkeerd gebruik, draagt bij aan het creëren van gelijke kansen,” aldus wethouder Faouzi Achbar, die Inclusie in zijn portefeuille heeft.*

Rotterdam loopt digitaal achter, terwijl – zegt Achbar – ‘’in de wereld de digitalisering toeneemt. Die heeft invloed op hoe we communiceren, werken, leren en met gezondheid omgaan. Zo kan digitale inclusie onder andere helpen om armoede te bestrijden, door Rotterdammers toegang tot financiële diensten en informatievoorzieningen te vergroten. Maar het raakt ook onderwijs op bijvoorbeeld thema’s als veilig omgaan met digitale media.’’

Een van de doelen van Rotterdam is om inwoners beter te informeren over het cursusaanbod om digitaal vaardiger te worden, zodat Rotterdammers weten waar ze terecht kunnen voor passende ondersteuning. Ook moeten meer inwoners toegang hebben tot veilig werkende apparaten en internet, om digitaal mee te kunnen doen. Een overzicht van het lokale aanbod van apparaten moet hieraan bijdragen. De gemeente wil hierin optrekken met partners uit de stad om zo het bereik onder Rotterdammers te vergroten.

“Rotterdammers’’, aldus Achbar, ‘’krijgen steeds vaker gemerkt en ongemerkt te maken met de uitkomsten van algoritmen. Deze zijn er om doelgerichter te kunnen handelen en hen beter te kunnen bereiken, maar kunnen soms ook leiden tot uitsluiting. We willen met het Civic AI-Lab ervoor zorgen dat Rotterdammers betrokken worden bij de ontwikkeling van algoritmen, zodat we ongelijkheid en uitsluiting in de toekomst voorkomen en het positieve effect op de mens centraal stellen.”

* Faouzi Achbar nam als wethouder Welzijn, Sport en Inclusie vorige week overigens geen afstand van het landelijke partijprogramma van Denk, waarin met Inclusie gesold wordt.