Rotterdam investeert 10 miljoen per jaar in Preventie met Gezag

23 November 2023, 14:20 uur
Politiek
mainImage
VRPress

Rotterdam gaat 10 miljoen euro (per jaar) investeren in het uitvoeringsprogramma Preventie met Gezag, dat moet voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de georganiseerde (drugs)criminaliteit.  Het geld is tot en met 2026 beschikbaar gesteld door het Rijk.

Directe aanleiding is de wetenschap dat in bepaalde wijken in de stad (Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde) de criminaliteit steeds zwaarder en heftiger wordt en dat jongeren sneller betrokken zijn bij criminaliteit in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Het verminderen van de voedingsbodem voor crimineel gedrag is het eerste speerpunt in het uitvoeringsprogramma. Door in kaart te brengen welke hulp de jongeren en ouders nodig hebben om weerbaarder te zijn. Aansluiten bij hun leefwereld is nodig om te doorgronden hoe het ontwikkelen van crimineel gedrag voorkomen kan worden. Een tweede speerpunt is het proactief ingrijpen als een jongere criminele activiteiten ontwikkelt, zodat deze jongere niet verder afglijdt. Tot slot is een betere aansluiting tussen straf en zorg in de strafrechtketen nodig, om te voorkomen dat een jongere terugvalt in het uitvoeren van criminele activiteiten.

“Jeugdcriminaliteit is een complex en ernstig probleem dat hele gezinnen raakt. Er is geen enkele ouder die zijn kinderen opvoedt tot crimineel. Tijdens een van de expertmeetings met jongeren en ouders kwam naar voren dat veel jongeren door omstandigheden slachtoffer worden van criminele organisaties. We willen met dit uitvoeringsprogramma ervoor zorgen dat we naast de jongeren en de ouders staan en ze handvatten kunnen geven hun kinderen kansrijk op te laten groeien,” aldus wethouder Faouzi Achbar

Het uitvoeringsprogramma is in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, Politie, Stichting Halt, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR), William Schrikker Jeugdbescherming & Leger des Heils, Reclassering (3RO), Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Rechtbank Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming, RIEC Rotterdam en Veiligheidsalliantie regio Rijnmond (VAR) tot stand gekomen.