Rotterdam kiest voor ambassadeur ouderenwerkloosheid

12 July 2021, 15:40 uur
Politiek
mainImage
Verkoelen (50Plus)

Rotterdam gaat een ambassadeur ouderenwerkloosheid inzetten om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.

De opdracht wordt: het initiëren van norm- en cultuurverandering onder werkgevers, het inleiden van scholingsinspanningen bij bedrijven en organisaties, het inzetten op proefplaatsingen van oudere werkzoekenden, het opzetten van snuffelstages voor oudere werkzoekenden en oudere werklozen met behoud van uitkering tijdelijk in banen plaatsen.

Het gaat 50Plus-fractieleider Ellen Verkoelen ‘’om het hart onder de riem, het luisterend oor en de helpende hand.’’ Er moet, vindt ze, een eigen gemeentelijke organisatie open gesteld worden voor oudere werknemers en een campagne starten gericht op een cultuurverandering in bedrijven en een verbeterde beeldvorming over werkzoekende en werkende vijftigplussers.

‘’Met het vergrijzen van de bevolking vergrijst óók de beroepsbevolking. Meer dan 200.000 mensen boven de vijftigplus zijn langdurig werkloos en het duurt hen twee keer zo lang voor ze weer aan het werk komen’’, zegt Verkoelen, die weet dat er onterechte vooroordelen bij veel werkgevers leven ‘’over te dure, te vaak zieke en veeleisende ouderen.’’

‘’Professionals boven de 40 à 50 jaar zijn vaak juist goedkoper dan jongere werknemers. Vijftigplussers beschikken over veel kennis en kunde en zijn juist zeer loyaal aan hun werkgever.’’ De mening van Verkoelen werd bij de roep om een ambassadeur gedeeld door PvdA-raadslid Yildirim en tenslotte unaniem door de gemeenteraad omarmd.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat vijftigplussers even goed, of zelfs beter, presteren als jongeren.