Rotterdam krijgt vluchtelingenkinderen

9 December 2023, 17:05 uur
Politiek
mainImage
ANP

Rotterdam gaat het COA toestemming geven voor de realisatie van een kleinschalige, tijdelijke asielopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV), in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Er komen er 35 te wonen aan de Walenburgerweg 33. Zij arriveren zonder ouders of verzorgers, doorlopen dezelfde asielprocedure als volwassen asielzoekers, maar krijgen wel een voogd toegewezen.

Op AMV-locaties is altijd 24 uurs-begeleiding aanwezig. Het uitgangspunt is dat naast school ook andere nuttige dagbesteding wordt georganiseerd (om verveling te voorkomen en participatie te bevorderen). De medische zorg wordt geregeld door GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) en is een verantwoordelijkheid van het COA.

De vluchtelingenkinderen hebben in Nederland recht op onderwijs en vallen onder de leerplichtwet. De koepel KoersVO (het samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam) verwacht dat de 35 kinderen geplaatst kunnen worden op een ISK-school (een school met een Internationale Schakelklas).

Met de komst van de 35 kinderen zet Rotterdam in op de afgesproken kleinschalige opvang van vluchtelingen, maximaal 500 en bovendien als er sprake is van grote nood.