Rotterdam krijgt Burgerraad Klimaat

25 March 2023, 06:15 uur
Politiek
mainImage
ANP

Rotterdam gaat bewoners betrekken bij het maken van klimaatbeleid met de instelling van een Burgerberaad Klimaat die via een gewogen loting tot stand komt. Opdracht is te kijken hoe de klimaatdoelen van 2030 gehaald kunnen worden. Het Burgerberaad Klimaat is een belangrijk doel uit het coalitieakkoord “Eén Stad”. 

D66-wethouder Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen zegt zich erop te verheugen en noemt het een mooi instrument. De gewogen loting bestaat uit twee rondes. Ronde één is een willekeurige selectie van een grote groep mensen. De tweede ronde is een gerichte loting waarbij kenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, postcodegebied of overtuiging rond het onderwerp worden meegenomen om zo een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking te krijgen.

Het college wil de aanbevelingen van het burgerberaad gaan uitvoeren. ''Daarom gaat er de komende maanden veel aandacht uit naar een zorgvuldige voorbereiding en organisatie ervan'', aldus Zeegers. ''De komende periode werken we aan een voorstel over de vraagstelling, aanpak en verdere invulling. Daarbij wordt gekeken naar de ervaring van andere steden en landen met burgerberaden. Dit voorstel wordt dit jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.''