Rotterdam moet 'gewoon geld geven' aan mensen in bijstand

18 August 2023, 05:55 uur
Politiek
mainImage
Elfilali

Tilburg, Zaanstad en Amsterdam gaan 300 gezinnen die in de bijstand zitten ‘’gewoon geld geven’’ via het Kansfonds. Het gaat om een onvoorwaardelijke extra uitkering van 150 euro per maand. De fractie van het Rotterdamse Volt heeft wethouder Versnel gevraagd deze proef te volgen.

‘’In een publicatie van het Centraal Planbureau kan men lezen dat er zonder overheidsingrijpen armoede in 2024 met bijna een procentpunt zal toenemen. Het CPB waarschuwt daarnaast dat de inflatie langer hoog zal blijven dan verwacht en zal het aantal kinderen dat in armoede opgroeit zal stijgen van 6,2 procent naar 7 procent’’, aldus raadslid Imane Elfilali, die verwijst naar het coalitieakkoord tussen VVD, Leefbaar, D66 en Denk waarin te lezen valt dat door middel van preventie, vroegsignalering en schuldsanering de financiële redzaamheid van Rotterdammers vergroot moet worden.

Tot nu toe mist Volt het plan erachter. En zo denkt de fractie van de Rotterdamse PvdA er ook over. Beide oppositiepartijen zijn van mening dat het bedrag net het verschil kan maken tussen te weinig geld en net genoeg. ‘’Bovendien kan het meedoen aan een dergelijke pilot leiden tot het wekken van vertrouwen in de gemeente en een gevoel van onafhankelijkheid bij ontvangers omdat zij zelf kunnen bepalen waar zij dit geld aan besteden’’, vindt Elfilali.