mainImage

Rotterdam sloom met vrije plakplaatsen voor het vrije woord

Raadslid Ruud van der Velden
23 juli 2022, 07:00 uur
Politiek

Het stadsbestuur beloofde vorig jaar dat er naast het gebruik van digitale media ook gelegenheid zou worden geboden om via vrije plakplaatsen bekendmakingen en meningen te uiten in de openbare ruimte. Maar nu de termijn van één jaar stilte voorbij is vindt raadslid Van der Velden van de Partij voor de Dieren het tijd om de toezegging van de vrije plakplaats voor het vrije woord bij inmiddels het nieuwe stadsbestuur in herinnering te roepen.

Het gaat om één vrije plakplaats per ongeveer zesduizend inwoners. Voor Rotterdam zou dit neerkomen op ruim honderd vrije plakplaatsen. ‘’Iets waar het college dus kennelijk niet aan wil’’, schrijft Van der Velden, die cynisch tegen beter weten in vraagt waar hij op de gemeentelijke website hierover informatie kan lezen. Nergens dus, want het is nog altijd onduidelijk hoeveel vrije plakplaatsen er zijn. 

En toch moeten ze er komen, vindt Van der Velden. Principieel. ‘’En óók op locaties die goed toegankelijk zijn voor voetgangers en personen met een fysieke beperking en met aanplakoppervlakten die op verschillende hoogten zijn geplaatst om zo diverse lichaamslengten te faciliteren. Daar verstaan wij ook personen onder die gebruik maken van een rolstoel.’’

 

 


Foto: ANP