Dagblad010 | Rotterdam toe aan onderzoek naar mensenhandel
mainImage

Rotterdam toe aan onderzoek naar mensenhandel

Natascha Mohamed Hoesein (Denk)
24 oktober 2020, 19:35 uur
Politiek

Met de innovatieve aanpak van de online hulpverleningstool Chat met Fier is het gelukt om 12% van alle slachtoffers van mensenhandel in beeld te krijgen. Het is een aanmoediging, vindt raadslid Natasha Mohamed Hoesein, om ook in Rotterdam een onderzoek te doen naar het aantal minderjarige meisjes dat hiervan de dupe is geweest. Maar dan moet ook burgemeester Aboutaleb hiertoe bereid zijn.

Uit het landelijke onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat de meerderheid van de slachtoffers van seksuele uitbuiting minderjarige meisjes betreft, waarvan ruim een kwart jonger is dan 15 jaar. Meer dan de helft wordt bovendien al langer dan een jaar uitgebuit. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen is van deze in totaal 1.300 meisjes slechts 2 tot 3% zichtbaar.

De fractie van Denk pleit ervoor dat de online hulpverleningstool Chat met Fier actief door de gemeente Rotterdam werd gepromoot, zodat iedereen van het bestaan afweet. Het zou een topprioriteit van de driehoek moeten zijn, vindt Mohamed Hoesein.

 ‘’Al sinds de reorganisatie van de politie in 2013 zijn er signalen dat er onvoldoende capaciteit, prioritering en expertise bij de politie aanwezig is om mensenhandel effectief te kunnen aanpakken. En ook dit jaar is er aangegeven dat de bezetting en inzetbaarheid van de mensenhandelpolitie onder druk staat’’, zegt het Denk-raadslid, die daarom vindt dat het tijd wordt om aan het Rijk hulp te vragen. ‘’Onbekende slachtoffers blijven anders verstoken van zorg, terwijl mensenhandelaren ongestoord hun gang kunnen gaan.’’