Rotterdam wil minder buitenlandse studenten

21 March 2023, 06:35 uur
Politiek
mainImage

Bouwwethouder Zeegers van D66 kan haar lol op donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering als bij de behandeling van het onderwerp studentenhuisvesting de instroom van buitenlandse studenten aan de orde komt. Het huidige stadsbestuur wil hun komst namelijk remmen. Het voornemen heeft alleen een vriendelijker titel. Maar de kans is groot dat de meeste linkse partijen daar doorheen prikken en BIJ1 er zelfs een behoorlijke vleug discriminatie in zal zien. Interessant is dan ook hoe Denk zal reageren nu het deeluit maakt van de coalitie. In de tijd van Denk-fractievoorzitter Van Baarle was discriminatie de corebusiness van Denk.  

Officieel heet het dat de gemeente in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam een plan maakt om binnen de kaders van de wetgeving te sturen op de instroom van internationale studenten. ''Hierbij kan gedacht worden aan het bijstellen van groeiambities, het aanpassen van de wervingsstrategie en/of internationale studenten voor te lichten over het tekort aan huisvesting in Rotterdam.''

‘’We hebben zorgen over de sterke toename van het aantal internationale studenten en zijn daarover in gesprek met de EUR. De EUR heeft aangegeven op korte termijn te komen met een overzicht van concrete maatregelen die zij (gaan) nemen rond het vraagstuk huisvesting. Zij hebben reeds een lobby ingezet richting de minister om meer wettelijke mogelijkheden te krijgen voor het beperken van de instroom’’, zegt wethouder Zeegers in haar toelichting, waaruit blijkt dat er binnen de studentenhuisvesting in Rotterdam op dit punt grote gevoeligheden liggen tussen de partners van het Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting.

In geval van nieuwbouw worden er al nadere afspraken gemaakt tussen gemeente en onderwijsinstellingen over de verdeling van de beschikbare voorraad tussen eerstejaars internationale studenten en overige studenten (met bijbehorend short stay of campuscontract) anderzijds.