Rotterdamse D66 wil dat stagediscriminatie gemeld wordt

3 April 2024, 16:05 uur
Politiek
mainImage
Onderwijswethouder Kasmi

De fractie van D66 en haar onderwijswethouder Said Kasmi maken zich sterk om stagediscriminatie in Rotterdam volledig uit te bannen. Ook de Rotterdamse mbo-scholen zelf hebben concrete acties ingezet. Dat gebeurt via hun kwaliteitsagenda. Het onderwerp staat nu standaard op de agenda van het Hobokenoverleg, een cruciaal overlegorgaan van Rotterdamse mbo-scholen over regionale beleidsaspecten.

Stagediscriminatie kan worden gemeld bij het Meldpunt Stagediscriminatie van SBB, bij het College voor de Rechten van de Mens en bij RADAR het antidiscriminatiebureau actief in regio Rotterdam Rijnmond. Er is weliswaar (nog) geen centraal regionaal meldpunt voor stagediscriminatie, maar de samenwerking tussen SBB, Albeda en Zadkine heeft een handelingsprotocol opgeleverd 'Hoe te handelen bij ongewenst gedrag op de werkplek/BPV-plek'.

Bovendien hebben de mbo-scholen hun eigen meldpunt opgezet in het kader van het Stagepact. En verder zijn er tools zoals de Toolbox stagediscriminatie, een checklist, en een stappenplan stagematching ontwikkeld voor ondersteuning. En ook een TalentHUB opgericht, een veilige omgeving waar jongeren die uitsluiting hebben ervaren in contact komen met inclusieve werkgevers. Tegelijkertijd worden werkgevers getraind om betere onboarding-programma's en een inclusief beleid te ontwikkelen. Ook overwegen sommige scholen de inzet van extra stagemakelaars als aanvullende maatregel.

In zijn antwoord op D66-vragen laat onderwijswethouder Kasmi wel weten dat de aanpak van stagediscriminatie tussen de mbo-scholen in Rotterdam varieert. Scholen in sectoren met voldoende stageplaatsen lijken mogelijk minder urgentie te voelen ten aanzien van het probleem, ‘’wat kan resulteren in de perceptie dat stagediscriminatie op hun school minimaal voorkomt.’’