Rotterdamse jongeren in armoede krijgen extraatje

29 November 2019, 11:49 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam

Het Jeugd-tegoed voor Rotterdamse jongeren van 12 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen is verhoogd naar 500 euro. Dit is een verhoging van honderd euro. Het Jeugd-tegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor onder andere kleding en schoolspullen. Door het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad krijgen circa 8700 jongeren in Rotterdam die het tegoed nu al ontvangen nog voor de feestdagen automatisch €100,- extra gestort op hun Rotterdampas.

Uit de Minima Effect Rapportage Rotterdam (MER) van het Nibud blijkt dat met name Rotterdamse gezinnen met kinderen boven de 12 jaar en een laag inkomen onvoldoende te besteden hebben. Dit komt volgens de onderzoekers vooral doordat de kosten van het levensonderhoud voor deze gezinnen relatief hoog zijn, net als de kosten voor school en hobby’s. ''Hierdoor kunnen kinderen in deze gezinssituatie minder goed meedoen op school en in hun vrije tijd'', zo luidt de conclusie.

Het is voor gemeenten onmogelijk om het gehele tekort voor deze gezinnen te compenseren. Het Rijk is namelijk primair verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid. Gemeenten kunnen alleen het inkomen aanvullen gericht op meedoen. Om op korte termijn iets te kunnen doen aan het financiële tekort voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeenteraad besloten om het Jeugd-tegoed met terugwerkende kracht tot 1 maart 2019 te verhogen naar €500,- per jongere. Jongeren die al een jeugd-tegoed krijgen, ontvangen voor de kerstdagen een brief van de gemeente.