Rotterdamse luchthaven overtreedt Wet natuurbescherming

20 April 2023, 06:00 uur
Politiek
mainImage
RTHA

De vereniging Bewoners Tegen Vliegoverlast, die in Schiebroek is gevestigd, heeft bij de minister bezwaar aangetekend tegen het besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek ten aanzien van Rotterdam The Hague Airport wegens overtreding van de Wet natuurbescherming. De juridische eis is het handhavingsverzoek alsnog te honoreren.

‘’Het Rotterdamse vliegveld op Zestienhoven werkt al vele jaren zonder een Natuurbeschermingswetvergunning, dat dus in strijd is met de wet. Feitelijk zou het ontbreken van zo'n vergunning moeten leiden tot sluiting of forse inkrimping van het vliegveld. Dat zou namelijk in lijn zijn van andere vergunningstelsels’’, aldus voorzitter Alfred Blokhuizen. ‘’Geen bouwvergunning? Dan niet bouwen of anders kan worden overgegaan tot afbreken van een bouwwerk. Waarom dat voor een vliegveld anders is, is ons een raadsel. Een raadsel dat ook niet wordt opgelost door de regering.’’

Het is voor de vereniging Bewoners Tegen Vliegoverlast Rotterdam The Hague Airport onaanvaardbaar dat de verantwoordelijke minister al een paar jaar zegt dat er uitzicht is op een vergunning, terwijl ze daar tot op de dag van vandaag geen datum bij wil noemen. ‘’Daarom deze juridische procedure om haar te dwingen tot handhaving van de ontbrekende vergunning of direct met een voor beroep vatbare vergunning te komen. De rechteloosheid van de omwonenden en de natuur is wat ons betreft niet meer te tolereren’’, vindt Blokhuizen.