mainImage

Schiebroek wil inspraak bij verhoging frequentie metro

25 mei 2022, 16:00 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De wijkraad van Schiebroek pleit voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen op delen van de metro E-lijn en zeker als die in de naaste toekomst in frequentie wordt verhoogd. Bovendien verwacht het bestuur meer inspraak van de RET bij de uitvoering van het onderhoudsprogramma, dat vanwege de verwachte toename op deze lijn ook moet worden uitgebreid.

Tot nu toe hebben veel bewoners van Schiebroek last van die onderhoudswerkzaamheden (het slijpen), met name ter hoogte van de Klaprooslaan. Ook mobiliteitswethouder Bokhove is bij die klachten betrokken.

De wijkraad Schiebroek zegt te onderkennen dat RandstadRail ‘’een geweldige woon/werkverbinding is die in een grote behoefte voorziet en die gebruik van het OV duidelijk bevordert’’, maar vindt niet dat het succes ten koste mag gaan van de leefbaarheid in de nabije omgeving van het traject.

Voor de frequentieverhoging op het Rotterdamse metronet heeft Rotterdam aan het Rijk een bijdrage van 100 miljoen gevraagd.

 


Foto: Gerard Stolk