Schiehaven moet het 'grote duurzame project' worden

17 May 2024, 20:16 uur
Politiek
mainImage
Bouwen aan de Schiehaven

Duurzaam Doorbouwen in Rotterdam met de Schiehaven Noord als eerste Paris Proof-tuin. Men verzint op het stadhuis van alles om het duurzaam bouwen onder de aandacht van de Rotterdammer te brengen, die daarmee overtuigd moet raken van de geslaagde route. Woningwethouder Zeegers staat aan het roer van de propaganda en deed de aftrap van dit initiatief door een bord te onthullen bij de nieuwe klimaatacademie aan de Schiehaven 15A, een centrum om kennis uit te wisselen over duurzame bouw. Rotterdam lanceert daarmee samen met marktpartijen en corporaties een plan van aanpak om vaart achter de verandering te zetten.

Een van de eerst opgeleverde zaken is een set vuistregels duurzaam bouwen, die marktpartijen, corporaties maar ook gemeenteambtenaren helpt om per project de duurzaamste oplossingen te vinden. ‘’Bouwen’’, zegt Zeegers, ‘’stoot veel CO2 uit, door gebruik van cement in beton, door gebakken stenen en dakpannen, door vrachtwagens en shovels. Aan de andere kant moeten we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad, willen we de ernstige gevolgen als extreem weer en zeespiegelstijging voorkomen. Er zit daarom een in Parijs vastgestelde limiet op de CO2 die de bouw kan uitstoten.’’

Er is berekend dat we die limiet al over drie jaar bereiken, als er wordt doorgebouwd zoals nu. ‘’Het moet dus anders’’, aldus D66-er Zeegers, ‘’maar tegelijkertijd we hebben wel meer woningen en infrastructuur nodig. En daarbij moeten woningen betaalbaar zijn voor iedereen en ook nog lang meegaan. Doorbouwen dus, maar dan wel duurzaam.