'Sloop Pompenburg kost te veel CO2-uitstoot'

1 April 2022, 16:40 uur
Politiek
mainImage

‘’Als je kijkt naar de milieubelasting van gebouwen dan zit 30 procent in de bouwfase. Voor een flat als Pompenburg is dat dus alweer veertig jaar geleden. Aan het einde van de levensduur van een gebouw vindt opnieuw, als het gesloopt wordt, veel CO2-uitstoot en andere milieubelasting plaats, namelijk zo’n 20 procent. Vijftig procent van de milieubelasting van gebouwen zit dus in nieuwbouw en sloop.’’

Marianne Kuijpers en Elizabeth Poot van de Bewonerscommissie Behoud Pompenburg en Recht op de Stad Rotterdam doen in een brief aan de directies van Havensteder, Powerhouse Company en Red Company, en verder aan de gemeenteraad en bouwwethouder Kurvers een oproep om van De Pompenburg van Carel Weeber de eerste flat te maken die, bij nader inzien, van de slooplijst wordt gehaald. 

‘’Transformeer de kantoren tot aantrekkelijke woningen bij het vernieuwde Hofplein. Kijk ook of er aan het woongebouw nog een aantal lagen kunnen worden toegevoegd en onderzoek of het totaal klimaatneutraal kan worden. Door transformatie en optopping kan het woningaantal in dit gebied minimaal verdubbelen’’, laten ze weten. ‘’Grijp dit aan als een pilot en ontwikkel een blauwdruk voor andere locaties om vergelijkbaar vastgoed klimaatneutraal te maken en tegelijkertijd betaalbare woningen te behouden voor zittende en toekomstige bewoners.’’

Naar de mening van Kuijpers en Poot zou een dergelijke transformatie van de plannen voor Pompenburg niet alleen recht doen aan de inspanningen die nodig zijn om de klimaatcrisis en de wooncrisis een halt toe te roepen, maar óók een eerste kanteling kunnen zijn in de maatschappelijke crisis die Rotterdam in een greep houdt. ‘’De greep van burgerlijk wantrouwen in instanties, woningcorporaties, projectontwikkelaars en de politiek.’’

In de brief worden tal van wetenschappers geciteerd die waarschuwen dat de CO2-uitstoot en milieuschade door sloop-nieuwbouw vele malen hoger is dan die door renovatie. Zoals die van hoogleraar Duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft in het tv programma Atlas (NTR): ‘’Het casco is, ook van oude woningen, meestal nog prima opnieuw te gebruiken. Dat blijkt ook uit het initiatiefvoorstel waarmee studententeam SUM van de TUDelft hoge ogen gooide, om 847.000 naoorlogse portiekflats duurzaam te transformeren.’’

Basisconclusie van de briefschrijvers: Het nog ver voor einde levensduur slopen van een groot en in bouwkundig opzicht goed gebouw, met bovendien relatief energiezuinige woningen, lijkt bijzonder lastig uit leggen voor wie klimaatverandering een halt wil toeroepen.