mainImage

SP: einde wachtgeld bye-bye wethouders

Afbeelding is niet meer beschikbaar
3 mei 2018, 01:03 uur
Politiek



SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft een wetsvoorstel ingediend om het wachtgeld voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen, leden van het kabinet en de Tweede Kamer af te schaffen. Voor deze politieke ambtsdragers die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden nu andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet, de Ziektewet  of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De SP - principeel tegen het kapitaal - wil daar vanaf.

De regelingen voor bijvoorbeeld wethouders in Rotterdam zijn over het algemeen ruim. Tijdens de laatste zittingsperiode van de coalitie in Rotterdam traden twee wethouders af omdat hun positie volgens de gemeenteraad niet handhaafbaar was. Ze hadden geblunderd, werden weggestuurd, privé niet erg, want hun wachtgeldwas toch om van te likkebaarden. Dat wil de SP allemaal veranderd hebben.

Het voorkomt ook beloftes, zoals van de huidige demissionaire Rotterdamse wethouder Sven de Langen, die een half jaar voor de verkiezingen de als minister gekozen Hugo de Jonge verving. Op vragen van de Partij van de Dieren beloofde De Langen geen gebruik van wachtgeld te zullen maken, omdat zijn ambtstermijn kort zou duren.

De kwetsbaarheid van politieke ambten wordt volgens Van Raak gecompenseerd door een relatief hoog inkomen. ''Politieke ambtsdragers behoren tot de bestbetaalde functionarissen in de samenleving. Zij hebben over het algemeen een goede opleiding of werkervaring en beschikken veelal over een uitgebreid sociaal netwerk. Bovendien hebben veel meer werknemers tegenwoordig een ‘flexibele’ baan met veel onzekerheden'', aldus de indiener van het wetsvoorstel. Hij vindt ook dat ''de regels die politici in de sociale zekerheid maken voor andere burgers, ook zoveel mogelijk voor politieke ambtsdragers zelf moeten gelden.''




 


Foto: Digitaal Dagblad