Start leerlingenvervoer beter dan vorig jaar

19 September 2023, 06:00 uur
Politiek
mainImage

De eerste twee weken van het leerlingenvervoer zijn goed verlopen. Volgens wethouder Buijt heeft zowel vervoerder Trevvel als Team zich vooral onderscheiden in de telefonische bereikbaarheid en is bij de start van het nieuwe schooljaar een herhaling van de problemen van vorig jaar voorkomen. Er staan nu 14.000 ritten voor leerlingen per week in de ritplanning.

 ‘’Trevvel beschikte over voldoende chauffeurs’’, laat Buijt weten. ‘’Hierdoor was er voldoende capaciteit om verspreid over de stad extra vervoersmiddelen achter de hand te houden om bij eventuele problemen snel en adequaat te kunnen reageren.’’

Vanaf dit schooljaar vervoert Trevvel meer leerlingen per touringcar. Die bus rijdt een vaste route, waarlangs leerlingen onder begeleiding van de ouders of verzorgers bij haltes opstappen. De eerste selectie hiervoor is eind vorig schooljaar gemaakt aan de hand van advieslijsten vanuit de scholen zelf. Het team leerlingenvervoer heeft mede aan de hand van dit advies beoordeeld welke leerlingen daadwerkelijk in aanmerking komen voor het touringcarvervoer.

Met touringcars kan Trevvel meer leerlingen halen en brengen met minder chauffeurs. Bovendien is reizen in een grotere bus een eerste stap in de richting van zelfredzaamheid van de leerlingen, omdat het al lijkt op het openbaar vervoer.

De kilometervergoeding voor “zelf vervoer regelen” is opgehoogd. Meer ouders van geïndiceerde leerlingen maken hier nu gebruik van, waardoor de druk op het taxivervoer vermindert.