mainImage

Stichting Leve de Landtong hijgt de wethouder in z'n nek

13 mei 2022, 16:00 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

door Jan D. Swart

Pernis zit niet te wachten op de tegen hun zin voorgestelde hoge windmolens op het Beneluxplein en Rozenburg niet op de uitbreiding van het windpark op de Landtong. In het laatste geval is er ook nog eens sprake van een aantasting van de natuur. Voor GroenLinks-wethouder Bonte een extra ingewikkelde afweging. Enerzijds wordt hij opgepord versneld beslissingen te nemen over zijn schurende windmolenprojecten, anderzijds staat zijn partij niet te trappen om daarvoor  natuurgebieden op te offeren. Maar op het eiland ter hoogte van Rozenburg ziet de Stichting Leve de Landtong dit wel gaan gebeuren. Voor de helft zelfs, vreest men.

In dat kader schreef de Stichting Leve de Landtong op 29 maart al een brief aan Bonte met de aanmerkingen dat tijdens digitale bewonerssessies vragen niet waren beantwoord en bij andere antwoorden de transparantie ver te zoeken was. Bonte heeft nu toegezegd alsnog hierop snel te zullen reageren. De vraag is wel of hij dat zelf zal doen of zijn opvolger, want GroenLinks doet niet mee aan de samenstelling van de nieuwe coalitie die in juni gereed moet zijn.

Kernpunten in de kwestie zijn de adviezen van bureaus als Pondera en het systematisch vooruit schuiven van de ecologische belangen. ‘Wij denken’’, schrijft de Stichting Leve de Landtong. ‘’dat het risico groot is dat een windturbine in de begrazingsweide tot grote ecologische schade leidt.’’ Waarna men inspeelt op het groenlinkse hart van Bonte met de vraag: ‘’Wilt u dat risico nemen?”

Het probleem is complex als men kijkt naar de onbeantwoorde vragen van de Stichting. Niemand weet nog hoe het verlies aan recreatieve en landschappelijke waarden gecompenseerd gaat worden. Er wordt extra habitat aangelegd, maar waar? Sinds windpark Nieuwe Waterweg in gebruik is genomen, zijn de lepelaars massaal naar de Landtong vertrokken. De Stichting vraagt zich af of de wethouder begrijpt waarom? Maar ook: waar ze naar toe moeten als de uitbreiding op de Landtong een feit wordt.