mainImage

Studentenclubs Rotterdam actief in campagne ongewenste seks

16 januari 2022, 23:24 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Twintig studentenverenigingen in Rotterdam hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Ben je oké’, die ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar maakt. De Rotterdamse onderwijswethouder Kasmi heeft dat de gemeenteraad laten weten als reactie op de aandacht die drie raadsleden van de Partij van de Arbeid afgelopen zomer vroegen voor "Verkrachtingen tijdens de studententijd."

Aanleiding is het onderzoek van I&O Research, een onderzoeksbureau dat in opdracht van Amnesty International landelijk onderzoek heeft gedaan naar de houding van studenten ten aanzien van verkrachting. Uit dit onderzoek blijkt dat 11% van de vrouwelijke studenten seksuele penetratie meemaakt zonder hun instemming. Dit overkwam ook 1 procent van de mannen. De landelijke publiekscampagne van Rutgers is daarop gevolgd.

In een groot deel van de meldingen die bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Rotterdam binnenkomen, gaat het om jongvolwassenen (tussen de 18 en 25 jaar) die, doorgaans, een studie volgen. Het CSG heeft de indruk nog veel slachtoffers te missen, waaronder mogelijk een aanzienlijke groep studenten. Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van de slachtoffers van seksueel geweld zich meldt. Exacte getallen over verkrachtingen onder Rotterdamse studenten zijn echter niet te achterhalen, doordat dit bij het CSG en politie niet als zodanig te filteren is uit het registratiesysteem.

In de regio Rotterdam-Rijnmond is sinds 2009 het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld actief om seksueel geweld te voorkomen en terug te dringen. Het netwerk zet in op preventie, laagdrempelige hulpverlening, de plegeraanpak en deskundigheidsbevordering. Een aantal thema’s heeft daarbij prioriteit, waaronder seksueel misbruik in families en online seksueel misbruik.

Rutgers is een Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid en bestaat sinds januari 2011. Rutgers werkt zowel in Nederland als in het buitenland, voornamelijk in ontwikkelingslanden. 


Foto: ANP