mainImage

Supportersvereniging Feyenoord schrikt van brief Raad van State

12 mei 2022, 17:59 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De officiële Feyenoord-supportersvereniging De Feijenoorder zegt het onbegrijpelijk te vinden dat Stadion Feijenoord N.V. en gemeente Rotterdam nog steeds pogingen ondernemen om een stadionplan gerealiseerd te krijgen dat niet het beste is voor Feyenoord en niet voldoet aan de door Feyenoord gestelde voorwaarden. Bestuurslid Jeroen Kerkhof heeft dit per brief laten weten aan het college van B&W naar aanleiding van een recent schrijven van de landsadvocaat van de Raad van State over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion. In dat schrijven wordt gesteld ‘’dat het mogelijk opportuun is om over twee jaar alsnog verder te gaan met een nieuw stadion.’’

‘’Wij hebben onvoldoende vertrouwen dat Stadion Feijenoord N.V. en gemeente Rotterdam in staat zijn in de komende twee jaar een nieuwbouwplan te verwezenlijken dat wel aan die criteria voldoet. Onze supportersvereniging heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie moet zijn en blijven. Met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion moet een zo groot mogelijke impuls geven aan het spelersbudget en supporters moeten zich er thuis voelen’’, aldus Kerkhof namens zijn medebestuursleden.

Het stadion van Feyenoord City is gelanceerd met de belofte aan supporters dat Feyenoord daarmee Ajax en PSV gaat inhalen, de sfeer van De Kuip behouden blijft en ticketprijzen betaalbaar blijven. ''De tijd heeft inmiddels uitgewezen'', aldus Kerkhof, ''dat de uitgangspunten waarmee het plan in 2016 is gestart, onhaalbaar zijn en gestoeld zijn op wensdenken. De initiatiefnemers van het stadionplan hebben supporters onvoldoende gevraagd of zij achter de komst van een nieuw stadion staan. Volgens ons is er onder supporters onvoldoende draagvlak voor het nieuwe stadion. Dit heeft de supportersvereniging u ook kenbaar gemaakt in haar zienswijze op het bestemmingsplan Feyenoord City en diverse inspreekmomenten. De stellingname van FSV De Feijenoorder is bevestigd door haar recente ledenenquête, waaruit blijkt dat tweederde van de leden een voorkeur heeft voor modernisering van De Kuip.''