Toch subsidie voor podiuminstellingen die er buiten vielen

15 September 2020, 15:31 uur
Politiek
mainImage

Het kabinet stelt voor de komende vier jaar nog eens miljoenen extra beschikbaar voor kunst en cultuur. Het Fonds Podiumkunsten kan daardoor jaarlijks 15 miljoen verdelen onder de podiuminstellingen die positief werden beoordeeld maar buiten de subsidie vielen doordat de pot van het fonds al was vergeven, zoals bijvoorbeeld Orkater.

De adviezen van de Raad voor Cultuur over wie en wat de komende vier jaar rechtstreeks subsidie moeten krijgen van het Rijk, zijn zoals verwacht door de regering grotendeels overgenomen. In totaal krijgen 113 culturele instellingen en zes fondsen een totaalbedrag van 413 miljoen subsidie, genoemde 15 miljoen meegerekend.

Zoals de Tweede Kamer wenste is het geruchtmakende advies van de raad om het Scapino Ballet in Rotterdam geen subsidie meer te geven om ruimte te geven aan een ander gezelschap, door het kabinet in de prullenbak gegooid. Het gezelschap krijgt ook de komende vier jaar rijksgeld. Er is meer geld vrijgemaakt voor de sector dans. Ook festival Eurosonic Noorderslag krijgt toch nog een projectsubsidie.

Kunst en cultuur kregen al twee coronacrisissteunpakketten: een van 300 miljoen voor dit jaar en een van 482 miljoen voor volgend jaar. Met geld uit verdere algemene steunmaatregelen loopt de coronasteun voor de sector op tot ruim 1 miljard euro, is de schatting. Dat is los van de gewone cultuurbegroting, die altijd voor vier jaar gemaakt wordt. Daarop staat voor volgend jaar ook 1 miljard voor de gehele sector, waaronder ook erfgoedbehoud en bibliotheken.

Het kabinet heeft overigens niet alleen oog voor de Randstad en daarom de komende vier jaar 2 miljoen jaarlijks uit het beschikbare budget speciaal bestemd voor Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland om het culturele leven daar verder te versterken.


Door: ANP