mainImage

Top Havensteder verdient 40% meer dan Aboutaleb

Hedy van den Berk
11 augustus 2022, 07:00 uur
Politiek

De directeur van Havensteder verdient, zo blijkt uit de jaarrekening 2021 van deze Rotterdamse woningcorporatie, bijna veertig procent meer dan 's werelds beste burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hedy van den Berk kreeg vorig jaar een salaris van 209.000 euro. Dat is 39 procent meer dan de 150.000 euro, die de burgemeester van Rotterdam aan bruto jaarinkomen ontving.

Tien jaar geleden was er nog veel ophef over de hoge salarissen van corporatiedirecteuren. Maar het gemopper, vooral afkomstig van linkse politieke partijen, voert anno 2020 niet langer de boventoon. In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Sindsdien moeten woningcorporaties in hun jaarrekeningen vermelden welke werknemers zo'n topinkomen uitgekeerd krijgen.

In de onlangs gepubliceerde jaarrekening 2021 van Havensteder leest men dat directeur Van den Berk goed was voor 209.000 euro. Een stijging van 3 procent vergeleken bij de 203.394 euro, die zij in 2020 kreeg.

Van den Berk is bovendien grossier in goedbetaalde bijbaantjes. Ze vervult nevenfuncties bij het Albeda College, adviesbureau QuatroSpect, zorg- en welzijnsorganisatie Xtra en het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Het levert haar een slordige 40.000 euro op.  

Op de loonlijst van Havensteder stonden vorig jaar nog vier andere personen, die vorstelijk werden beloond door deze sociale (?) huisbaas. Het betrof Sander Uiterwaal (167.111 euro), Bart Kesselaar (162.175 euro), Peter van Lieshout (153.231 euro voor 0,8 fte) en Henk Rotgans (155.491 euro voor 0,817 fte).

Morgen meer in Dagblad010 over de loonstrookjes van de grootverdieners bij de vier grote Rotterdamse woningcorporaties.


Foto: Screenshot