Top Vestia verdient zelfs 45% meer dan Aboutaleb

12 August 2022, 06:55 uur
Politiek
mainImage

De directeur van Vestia verdient, zo blijkt uit de jaarrekening 2021 van deze Rotterdamse woningcorporatie, ruim 45 procent meer dan 's werelds beste burgemeester Ahmed Aboutaleb. Arjan Schakenbos ontving vorig jaar een salaris van 218.352 euro. Dat is 45,56 procent meer dan de 150.000 euro, die de burgemeester van Rotterdam aan bruto jaarinkomen ontving.

Tien jaar geleden was er nog veel ophef over de hoge salarissen van corporatiedirecteuren. Maar het gemopper, vooral afkomstig van linkse politieke partijen, voert anno 2020 niet langer de boventoon. In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Sindsdien moeten woningcorporaties in hun jaarrekeningen vermelden welke werknemers zo'n topinkomen uitgekeerd krijgen.

In de onlangs gepubliceerde jaarrekening 2021 van Vestia leest men dat directeur Schakenbos goed was voor meer dan 218.000 euro. Een daling (!) weliswaar van 2 procent vergeleken bij de 222.797 euro, die hij in 2020 kreeg. Schakenbos is sinds vorig jaar de best betaalde corporatiedirecteur van Rotterdam.  Dat dan weer wel.
Ook mede-directeur Willy de Mooij, die per 30 september vertrok, had niet te klagen bij Vestia. Voor de negen maanden dat zij Schakenbos bijstond, was haar bezoldiging 156.321 euro. Op jaarbasis zou dat zijn uitgekomen op bijna 209.000 euro.
Haar opvolger werd Richard Feenstra. Per 1 september kwam hij in dienst bij Vestia, hetgeen hem tot 31 december een bedrag van 66.343 euro opleverde. Op jaarbasis 199.000 euro. Feenstra is geen onbekende in de Rotterdamse corporatiewereld. Hij was jarenlang adjunct-directeur van Woonstad. Deze corporatie wilde in 2019 niet langer met hem doorgaan. Dat leidde tot zijn vertrek, waarbij Feenstra een gouden handdruk van 75.000 euro meekreeg.

Bij Vestia stonden vorig jaar nog  zes andere personen, die vorstelijk werden beloond, op de loonlijst. Het betrof Robert Straver 188.093 euro, Ronald Bik 188.086 euro, Caroline de Jager 160.421 euro,  Paul Tazelaar 158.337 euro, Marion Timmermans en Steven Burgmeijer beiden goed voor 158.814 euro. Vergeleken met 2020 was er voor dit zestal sprake van loonsverhogingen, die opliepen tot 9 procent.

De afgelopen week besteedde Dagblad010 aandacht aan de loonstrookjes van de grootverdieners bij de vier grote Rotterdamse woningcorporaties. Wie wil weten hoeveel de heren en dames sins 2015 verdienden, kan men terecht bij deze link:
http://kjonker.blogspot.com/2021/10/goed-belegde-boterham-de-directeuren.html