mainImage

Uitbreiding wijkagenten pas in 2024-2025

25 november 2021, 00:29 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld, Echwel Rotterdam

Het aantal wijkagenten onder meer in Rotterdam zal worden uitgebreid, maar pas bereikt zijn in de jaren 2024-2025. Dat heeft minister Grapperhaus laten weten in een brief aan burgemeester Aboutaleb, die verspreid is onder de raadsleden. De uitbreiding is mogelijk als gevolg van investeringen door het huidige kabinet.

Goed beschouwd is het de derde verhoging, want – schrijft Grapperhaus – ‘’de afgelopen jaren is het aantal wijkagenten, zowel in formatie als bezetting, ook al toegenomen. Op dit moment is de formatie voor wijkgenten hoger dan de 1:5.000 norm.’’

Hij noemt die formatie zelfs (licht) overbezet. De politiewet schrijft voor dat er ten minste één wijkagent per 5.000 inwoners is (hierna: 1:5.000). Dit betreft een landelijke norm die geldt als gemiddelde op eenheidsniveau.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer onlangs geld vrijgemaakt voor de versterking van veiligheid in de wijken. Met deze middelen zullen landelijk vanaf 2024 in totaal 700 extra agenten voor de wijk geworven en opgeleid kunnen gaan worden.

Besluitvorming over de verdeling van de 700 extra agenten voor de wijk over de eenheden zal plaats vinden in de context van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie, dus in nauwe samenspraak tussen Grapperhaus, de korpschef, de Regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal. De verdeling binnen de eenheden is vervolgens aan de politiechef in samenspraak met het lokaal gezag.