mainImage

Van der Velden wil aparte dierenwethouder in Rotterdam

Van der Velden
21 juni 2022, 07:05 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Ruud van der Velden, de fractievoorzitter van de Rotterdamse tak van de Partij voor de Dieren, heeft voor komende donderdag een debat aangevraagd in de gemeenteraad met als doel het nieuwe stadsbestuur te bewegen in haar midden een wethouder Dierenrechten en Dierenwelzijn aan te stellen. Het verzoek is onderdeel van het onderwerp over de tijdsbesteding van de nieuwe negen wethouders, die vorige week werden geïnstalleerd.

‘’Dieren hebben een intrinsieke waarde en moeten beschermd worden’’, is het standpunt van Van der Velden. ‘’De gemeente Rotterdam moet er zijn voor alle inwoners, dus mens en dier. Het verankeren van dierenrechten in het gemeentelijk beleid zorgt ervoor dat overheidshandelen geen dieren schaadt, maar juist randvoorwaarden schept voor een goed leven. Het recht van het dier is een belangrijke toetssteen voor de morele juistheid van het overheidsbeleid.’’

In het vorige college van B&W beheerde de VVD de dierenportefeuille. Eerst Wijbenga, later Karremans. In het stadsbestuur 2014-2018 was dat Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft twee zetels in de gemeenteraad. Eén meer dan in de vorige raadssamenstelling.