Van het gas af - het wil maar niet lukken in Rotterdam

3 March 2023, 06:55 uur
Politiek
mainImage
Het ging al mis in de tijd van Bonte en Koster

Rotterdam komt geld te kort voor de poging 25 nieuwe gebieden in de stad aardgasvrij te krijgen en op die manier de landelijke CO2- doelstellingen van 2030 te halen. Dit heeft milieuwethouder Zeegers laten weten aan minister Jetten in de hoop dat hij de knip trekt.

Die kans is niet groot omdat eerdere pogingen in Rotterdam om woningen van het gas af te krijgen geen overslaand succes waren. Van de huidige coalitiepartijen in Rotterdam was Leefbaar in de startperiode 2018-2022 zelfs mordicus tegen dit avontuur. Zo tegen zelfs dat ex-raadslid Geert Koster de uitvoering door ex-wethouder Bonte vier jaar lang onophoudelijk belachelijk maakte.

De kosten om aardgasvrij te worden door een aansluiting op het warmtenet zijn hoog. In Rotterdam kost dit gemiddeld 13.000 euro per aansluiting. Niet alleen de kosten voor de infrastructuur, ook de inpandige kosten rijzen de pan uit. Om de afleverset voor het warmtenet te verbinden met het warmtesysteem in de woning moeten schachten worden opengebroken, funderingen worden geboord en leidingen worden aangelegd.

‘’We hebben koppelingen gemaakt met de vervanging van de riolering en grote vastgoedpartijen in het gebied staan klaar om mee te doen’’, aldus wethouder Zeegers, die er de moed inhoudt nu Geert Koster uit het zicht is verdwenen. ‘’Alleen de huidige subsidies zijn onvoldoende om onze bewoners een betaalbaar aanbod te kunnen doen. In de eerste gebiedsaanpakken springen we als gemeente financieel bij om een business case rond te krijgen, maar we hebben geen financiële middelen om dat te blijven doen. Bovendien is het subsidielandschap enorm versnipperd.’’

Er is een meerjarig investeringsbudget nodig.