Volt Rotterdam wil jongerenhubs in alle wijken

21 November 2023, 15:00 uur
Politiek
mainImage

De fractie van het Rotterdamse Volt vindt het belangrijk dat jongeren een veilige plek in de wijk hebben om talenten te ontwikkelen, activiteiten te organiseren en weerbaarder te worden, maar vindt óók dat de planning voor het realiseren van 20 jongerenhubs aan de karige kant is. Volt wil ze in alle Rotterdamse wijken.

De eerste (stedelijke) jongerenhubs zijn gerealiseerd vanuit het programma ‘Rotterdam Sterker door Jongeren’. Dit programma is nu afgerond waardoor er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn vanuit dit budget. Dus vraagt raadslid Tim Kind zich af welke invloed dit heeft op de continuïteit van de jongerenhubs, waarvan hij evenmin weet hoeveel er van de 20 inmiddels gerealiseerd zijn.

Er wordt niet langer gecommuniceerd over de jongerenhubs via de website van de gemeente Rotterdam. Ook een omissie, die Volt betreurt. En dan nog dit: In het Rekenkamerrapport ‘meer waarde voor jongeren’ geeft het stadsbestuur aan dat er per jongerenhub rekening wordt gehouden met een budget van €200,000,- tot €250.000,-. Verderop wordt aangegeven dat dit budget wordt bekostigd uit de middelen van de Huizen van de Wijk. Logische vraag van Kind: welke invloed heeft dit budget op het beheer en de exploitatie van Huizen van de Wijk? Want als het erop aankomt vindt Volt die wijkhuizen voor de jeugd niet geschikt.