Voorrang Rotterdammers voor sociale huur groter

31 March 2024, 17:00 uur
Politiek
mainImage
ANP

Rotterdam gaat de voorrangsmogelijkheden voor Rotterdam bij de kansen op het verkrijgen van een sociale huurwoning vergroten. In de loop van dit jaar wordt dit voornemen meegenomen in de nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling. Het gaat om 50% van woningen in de kleine kernen.

De voorrangsversoepeling gaat niet op bij urgentieverklaringen, omdat de verwachting is dat aanvullende woonwensen de extra snelheid blokkeren. Wel is het altijd mogelijk om maatwerk toe te passen wanneer het zoekgebied van een urgentieverklaring leidt tot een onwenselijk uitkomst.

Woningcorporaties kunnen in sommige situaties voor bepaalde projecten (bijvoorbeeld nieuwbouw) specifiek toewijzingsbeleid voeren. Vooral ook om de buurtbewoners een kans te geven door te stromen in de huidige wijk naar een kwalitatief betere woning of naar een meer geschikte woning (bijvoorbeeld ouderen). Ook wil Rotterdam een gedeelte inzetten voor het huisvesten van maatschappelijke beroepsgroepen (bijvoorbeeld leraren). –

Wettelijk mag 50% van de jaarlijkse verhuringen in de sociale voorraad overigens al met voorrang worden verhuurd aan groepen met een lokaal, maatschappelijke of economische binding. Daarvan gaat 25 tot 30% van de verhuringen gaan naar urgenten.