mainImage

VVD Rotterdam: meer woningen splitsen

Erik Verweij
29 oktober 2022, 10:15 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Erik Verweij, raadslid van de Rotterdamse VVD, vindt de manier waarop woningvorming in Rotterdam wordt beperkt, het probleem van de woningnood niet helpt maar onnodig in stand houdt. Nu de rechtbank in Den Haag de gemeente Den Haag in die halsstarrigheid op de vingers heeft getikt, vraagt Verweij in een brief aan bouwwethouder Zeegers (D66) of ook zij bereid is deze beperkingen te versoepelen? En aan de gemeenteraad: om daar druk op uit te oefenen zodat via wijzigingen in de Verordening het makkelijker wordt om meer mensen in Rotterdam een kans te geven op een passende woning.

‘’Splitsen van bestaande woningen in meerdere kleinere woningen was in Den Haag alleen in een paar buitenwijken toegestaan met een vergunning. De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een stadsbrede beperking van het splitsen van woningen niet rechtmatig is. Er moet specifieker per wijk onderbouwd worden dat de beperkingen omtrent het splitsen noodzakelijk is. In Rotterdam hebben we ook een stadsbrede vergunningplicht met beperkingen en voorwaarden voor het splitsen (of: vormen) van meerdere woningen uit een bestaande woning’’, licht Verweij toe als achtergrond.

De kleinste woning moet na splitsing tenminste een gebruiksoppervlakte hebben van 50 vierkante meter, en in sommige wijken zelfs 85 vierkante meter. ‘’In een tijd van hoge woningnood en een tekort aan locaties voor nieuwbouw, is dat mogelijk een probleem’’, aldus Verweij. ‘’Het vormen van meerdere woningen uit één bestaande woning, zorgt er namelijk voor dat méér mensen een kans hebben op een woning in Rotterdam.’’