VVD Rotterdam wil cijfers over heviger agressie

1 March 2023, 06:50 uur
Politiek
mainImage
Lansink-Bastemeijer (l) en Aboutaleb (r)

Uit onderzoek van het Radio1-programma Het Misdaadbureau en beroepsorganisatie voor zorgprofessionals blijkt dat 92% van de hulpverleners in 2022 te maken heeft gehad met fysiek of verbaal geweld. De politie stelt dat politiemensen en andere met een publieke taak te maken krijgen met steeds heviger agressie en geweld bij de uitoefening van hun werk. De Rotterdamse VVD heeft op die reden burgemeester Aboutaleb – verantwoordelijk voor de veiligheid in Rotterdam – gevraagd om cijfers over 2022.

Hoeveel incidenten waren er in 2022 waarbij geweld (fysiek of verbaal) is gebruikt tegen medewerkers van politie, brandweer, zorg, of gemeentelijke handhaving? Hoeveel van hun medewerkers zijn vorig jaar lichamelijk of mentaal gewond geraakt als gevolg van incidenten die zij in het uitoefenen van hun werk hebben meegemaakt? En hoeveel daders van geweld zijn er in dat jaar aangehouden en welke straffen zijn er tegen hen opgelegd?

En om een beeld te krijgen wat de verdere consequenties zijn van deze tendens heeft Lansink-Bastemeijer, de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Rotterdam óók gevraagd hoeveel medewerkers van politie, brandweer, zorg, of gemeentelijke handhaving beperkingen ervaren in hun werken, zich hebben ziekgemeld of uit dienst getreden zijn door de gevolgen van geweld of een traumatische ervaring?