VVD Rotterdam wil vat op grensoverschrijdend gedrag bij clubs

5 January 2023, 06:10 uur
Politiek
mainImage

In Rotterdam zijn meer dan 300 sportclubs actief. Bij ieder van die sportclubs bestaat in meer of mindere mate het risico op grensoverschrijdend gedrag. De Rotterdamse VVD is zich ervan bewust dat de gemeente adviesorganisatie Sportsupport in het verleden aandacht heeft besteed aan dit onderwerp, maar vindt het ook belangrijk dat het stadsbestuur een vinger aan de pols houdt. Raadslid Verheij wil daarom van sportwethouder Achbar weten op welke manier er in Rotterdam bijgehouden wordt hoeveel meldingen er zijn van grensoverschrijdend gedrag op sportverenigingen en hoe Sportsupport precies met die signalen omgaat?

Uit een recent onderzoek van de NOS blijkt namelijk dat er het afgelopen jaar véél meer meldingen zijn gedaan van grensoverschrijdend gedrag. In het verleden was er sprake van een gemiddelde van 800. Die meldingen komen binnen bij het Centrum Veilige Sport Nederland. In 2022 waren dat er 1400 - bijna twee keer zoveel.

‘’Sportverenigingen moeten veilige plaatsen zijn waar iedereen zichzelf moet kunnen uitdagen en kunnen ontwikkelen. Zeker voor jongeren geldt dat zij zich op een sportvereniging soms in een kwetsbare positie bevinden, bijvoorbeeld omdat zij afhankelijk zijn van trainers en coaches die ouder zijn en veel tijd met jongeren doorbrengen. Voor iedereen is het belangrijk’’, zegt raadslid Verheij, ‘’dat grensoverschrijdend zo weinig mogelijk voorkomt, en dat duidelijk is waar mensen terecht kunnen áls er dan toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het kan daarbij gaan om intimidatie of pesterijen, mentale of fysieke mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag.’’