mainImage

VVD: Verkeersexperiment Zwart Janstraat mislukt

1 juli 2022, 21:18 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

De Zwart Janstraat – sinds de vijftiger jaren al de grootste winkelboulevard van het Ouwe Noorden - is sinds september 2021 als experiment een eenrichtingsweg geworden, maar die maatregel heeft de verkeersveiligheid niet verbeterd. Dat zegt VVD-raadslid Simon Becker die sinds de wijziging ter hoogte van de Jacob Catsstraat twee verkeersstromen met elkaar ziet ‘botsen’, omdat de Noordmolenstraat vanaf het Noordplein ook éénrichtingsverkeer is.

Daar is onder het GroenLinks-mobiliteitsbewind (2018-2022) kennelijk niet goed over nagedacht, maar in elk geval hebben de omwonden in de omliggende straten van dat gekriskras veel hinder. En ook bij de oprit van de Bergweg schijnt het te spoken omdat er regelmatig files ontstaan, er bovendien nu te hard wordt gereden (geen tegenliggers), waardoor veel fietsers en brommers het trottoir kiezen.

‘’En dit zorgt weer voor een onveilige situatie voor de bewoners en voetgangers. Kortom het experiment zorgt voor veel ergernis bij elk type weggebruiker’’, laat Becker weten.

‘’Een gemiste kans’’, sneert hij in een brief aan de nieuwe mobiliteitswethouder Karremans, die van zijn eigen partij is en mobiliteit nog maar enkele weken in zijn portfeuille heeft. Maar hij is wel de enige aan wie Becker kan vragen of de ondernemers in de Zwart Janstraat destijds wel of niet betrokken zijn geweest bij het experiment. 

Ook het andere verkeersexperiment in Rotterdam-Noord (het afsluiten van de rechtsaffer vanaf de Schieweg naar de Walenburgerweg) levert naar zijn informatie meer problemen dan succes op.