Wateroverlast remt alleen de sociale woningbouw in Rotterdam

27 November 2023, 15:35 uur
Politiek
mainImage
ANP
Raadslid Ruud van der Velden

Met de verdichting van Rotterdam wordt het lastiger om wateroverlast het hoofd te bieden, want de bodem heeft minder capaciteit om hemelwater op te slaan. Zware gebouwen drukken de bodem ineen, waardoor zetting optreedt en het maaiveld allengs lager komt te liggen. Dit werkt wateroverlast in de hand.

Het zijn de woorden van Ruud van der Velden, de Rotterdamse fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die citeert uit het rapport van het taxatiebureau Calcasa dat het effect berekende van klimaatextremen op de waarde van de ongeveer 324.000 woningen de stad. Wateroverlast en overstromingen veroorzaken een schadepost van liefst tien miljard euro.

De ruimtelijke keuzes van het Rotterdamse stadsbestuur voor woningbouw hebben gevolgen voor de waarde van bestaande woningen. Dus willen volgens Van der Velden de eigenaren weten wat bouwwethouder Zeegers gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

‘’Mogelijk is er óók een gevolg voor de haalbaarheid van woningbouwprojecten in de stad, of voor de toekomstige bewoners. Ontwikkelaars schatten de risico’s hoog in en kiezen voor afstel. Of ze moeten sneller afschrijven op projecten met huurwoningen, waardoor de woonlasten voor bewoners toenemen’’, meldt Van der Velden, over wie men in VVD-kringen versteld staat hij contacten onderhoudt met huiseigenaren en ontwikkelaars.

‘’Door een lagere waarde als onderpand kunnen ze minder geld lenen óf de rente gaat omhoog, waardoor de woningbouw wordt afgeschaald of’’ en daar wringt de schoen bij de Partij voor de Dieren, ‘’alléén woningen in de hogere segmenten kunnen worden gerealiseerd. In ieder geval wordt woningbouw onzeker, vanwege de financiering. Als het college dan toch wil doorzetten met een ruimtelijke ontwikkeling, dan moet ze eigen middelen bijleggen. Dat gaan dan weer ten koste van andere doelstellingen, zoals het realiseren van meer sociale woningbouw.’’